VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

FAQ
การท่องเที่ยว
Q
จะชมระบำเอซาได้เมื่อไหร่ ที่ไหน?
A

คุณสามารชมระบำเอซาระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายนได้ในที่ต่างๆหลายแห่ง เช่น หมู่บ้าน โยะมิตัน, หมู่บ้านอนนะ, เมืองนะหะ ฯลฯ และในงานเทศกาลเอซาโอกินาว่าที่จัดในเมืองโอกินาว่า

Q
จะชมการสู้วัวได้ที่ไหน?
A

โดยปกติจะจัดการสู้วัวในวันอาทิตย์ ส่วนมากจัดที่สนามกีฬาอิคิคะวะ ราคาค่าเข้าชม 2,500-3,000เยน

Q
ที่โอกินาว่ามีบ่อน้ำแร่หรือไม่?
A

ถึงแม้ว่าโอกินาว่าจะมีเมืองบ่อน้ำแร่ไม่มาก แต่นักท่องเที่ยวสามารถแช่น้ำแร่ได้ที่ที่อาบน้ำสาธารณะหรือโรงแรมต่างๆ ทั่วไปในจังหวัด

Q
ที่โอกินาว่ามีสถานความงามเพื่อการพักผ่อนแบบใดบ้าง?
A

ที่โอกินาว่า คุณสามารถเรียกคืนความหนุ่มสาวได้ที่สถานความงามที่ใช้วัตถุดิบพิเศษในแบบของตน เช่น ธาลาสโซเธอราพีที่ใช้น้ำจากทะเลลึก โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

Q
ฉันจะเดินทางไปตลาดพื้นเมืองได้อย่างไร?
A

เดินทางโดยรถไฟโมโนเรล ลงที่สถานีมะเอะบะชิ เดินตามถนนโอะคิเอไปผ่านถนนโคะคุซะอิ ประมาณ 5 นาที จะพบถนนอิจิบะ-ฮนโดริจะอยู่ทางขวามือ

Q
ฉันจะเดินทางไปถนนโคะคุซะอิได้อย่างไร?
A

เดินทางโดยรถไฟโมโนเรลจากสถานีนะหะ คูโค (สนามบินนะหะ) ลงที่สถานีมะเอะบะชิ แล้วเดินเพียง 5 นาที คุณก็จะไปถึงมุสึมิบะชิ ซึ่งอยู่กลางถนนโคะคุซะอิ

Q
ที่โอกินาว่ามีมรดกโลกอะไรบ้าง?
A

จังหวัดโอกินาว่ามีสถานที่ซึ่งได้รับการจดทะเบียนมรดกโลก 9 แห่ง ในฐานะ “โบราณสถานกุสุคุ และสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรริวกิว” จากทางเหนือ ได้แก่ โบราณสถานปราสาทนะคิจิน (หมู่บ้านนะคิจิน), โบราณสถานปราสาทซะคิมิ (หมู่บ้านโยะมิตัน), โบราณสถานปราสาทคะสึเรน
(เมืองคะสึเรน), โบราณสถานปราสาทนะคะกุสุคุ (หมู่บ้านนะคะกุสุคุ, หมู่บ้านคิตะ นะคะกุสุคุ), สุสานหลวงทะมะอุดุง, ประตูหินโซะโนะเฮียง อุตะคิ, ปราสาทชุริ, สวนชิคินะ (เมืองนะหะ) และเซฟะ อุตะคิ (เมืองนันโจ)

มรดกโลก

Q
มีเส้นทางที่แนะนำสำหรับการไปชมมรดกโลกหรือไม่?
A

เราขอแนะนำให้แยกการท่องเที่ยวออกเป็นสองเส้นทาง คือเส้นทางสู่ภาคกลางและภาคเหนือ (โบราณสถานปราสาทนะคิจิน, โบราณสถานปราสาทซะคิมิ, โบราณสถานปราสาทคะสึเรน, โบราณสถานปราสาทนะคะกุสุคุ) และเส้นทางภาคใต้ (สุสานหลวงทะมะอุดุง, ประตูหินโซะโนะเฮียง อุตะคิ,
ปราสาทชุริ, สวนชิคินะ, เซฟะอุตะคิ) การท่องเที่ยวพื้นที่รอบๆ ควรใช้บริการรถเช่าหรือแท็กซี่

การเดินทาง
Q
จะเดินทางด้วยรถยนต์จากสนามบินนะหะไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิได้อย่างไร?
A

การเดินทางจากสนามบิน ขอให้ขับไปที่ทางด่วนสนามบินนะหะโดยใช้ นะคะจิ ไอซี หรือ โทะมิกุสุคุ ไอซี แล้วใช้ทางด่วนโอกินาว่า, ถนนสาย 58 จากเคียวดะ ไอซี, ถนนสาย449 และถนนจังหวัดสาย114 แล้วคุณจะไปถึงสวนสาธารณะโอเชียน เอ็กซโป ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่ง)

Q
จะเดินทางด้วยรถประจำทางจากสนามบินนะหะไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิได้อย่างไร?
A

การเดินทางจากสนามบินนะหะ ขอให้นั่งรถประจำทางสาย 111 (รถบัสที่วิ่งบนทางด่วน) หรือสาย 120 ไปยังท่ารถนะโงะ จากท่ารถนะโงะ นั่งรถเมล์สาย 65, 66 แล้วลงที่ป้าย “ไคโยฮะคุ โคเอน (สวนสาธารณะโอเชียนเอ็กซโป) มะเอะ” ถ้าเดินทางด้วยรถประจำทางวิ่งทางด่วนจะใช้เวลาประมาณสามชม,
และถ้าใช้รถประจำทางทั่วไป ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง

Q
จะเดินทางด้วยรถยนต์จากตัวเมืองนะหะไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิได้อย่างไร?
A

ขับขึ้นทางด่วนโอกินาว่าจากนะหะ ไอซี เมื่อไปถึงเคียวดะไอซี ให้ขับไปตามถนนสาย 58, สาย 449 และถนนจังหวัด 114 แล้วจะไปถึงสวนโอเชียนเอ็กซโปซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิ (ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่ง)

Q
จะเดินทางด้วยรถประจำทางจากตัวเมืองนะหะไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิได้อย่างไร?
A

จากท่ารถเมืองนะหะ ให้นั่งรถประจำทางสาย 111 (วิ่งทางด่วน) จากท่ารถนะโงะ นั่งรถเมล์สาย 65, 66 หรือ 70 แล้วลงที่ป้าย “ไคโยฮะคุ โคเอน (สวนโอเชียนเอ็กซโป) มะเอะ” ถ้านั่งรถประจำทางที่วิ่งทางด่วนจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง ถ้าเป็นรถประจำทางทั่วไปใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ

Q
จะเดินทางไปสวนสาธารณะปราสาทชุริโดยใช้การเดินทางแบบสาธารณะได้อย่างไร?
A

คุณสามารถนั่งรถไฟฟ้าโมโนเรลจากสถานีนะหะ คูโค (สนามบินนะหะ) ไปลงที่สถานีชุริ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 27 นาที ค่าโดยสาร 290 เยน แล้วเดินจากสถานี 15 นาที หรือจะนั่งรถประจำทาง (สาย 8) จากสถานีชุริก็ได้ (ลงที่ป้าย “ชุริโจ มะเอะ”)

Q
จะเดินทางไปสวนสาธารณะปราสาทชุริโดยรถยนต์อย่างไร?
A

ขับรถตามถนนสาย 58 ขึ้นไปทางเหนือ เลี้ยวขวาที่แยกโทะมะริ ขับไปตามถนนโซเกนจิ (ถนนหลวงสาย 29) ผ่านแยกอะสะโตะ ขับขึ้นเนินเขา ผ่านป้ายรถเมล์ ชุริโค (โรงเรียนมัธยมปลายชุริ) มะเอะ เลี้ยวขวาที่แยกต่อไป แยกอิเคะฮะตะ จะถึงสวนสาธารณะปราสาทชุริ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

กีฬาชายหาด, กีฬาทางน้ำ
Q
ฉันจะว่ายน้ำในทะเลได้ช่วงใดบ้าง?
A

ที่เขตยะเอะยะมะ คุณสามารถว่ายน้ำในทะเลได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม สำหรับหาดบนเกาะโอกินาว่า จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนหากสภาพอากาศอำนวย ช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการว่ายน้ำคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม เพราะช่วงปลายเดือนตุลาคมอากาศจะเริ่มเย็น

Q
ฉันจะไปดำน้ำได้ที่ไหน?
A

โอกินาว่ามีแหล่งดำน้ำมากมายตั้งแต่ทางเหนือไปจนถึงทางใต้ รวมถึงเกาะต่างๆที่อยู่ไกลออกไป โอกินาว่ามีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีร้านดำน้ำที่จะช่วยให้ทุกคนได้สนุกสนานกับดำน้ำ ตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพ

Q
มีสถานที่ใดบ้าง ที่ฉันจะสัมผัสปลาโลมาได้?
A

มีการแสดงปลาโลมากระโดดและเต้นให้ชมที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิ สถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสปลาโลมาได้มี 2 แห่ง คือ เรอเนอซองซ์ โอกินาว่า รีสอร์ต (หมู่บ้านอนนะ) และ โมะโตะบุ เกงกิ มุระ (เมืองสุขภาพโมะโตะบุ ในเมืองโมะโตะบุ)

Q
ในทะเลโอกินาว่ามีสัตว์มีพิษหรือไม่?
A

ที่แนวปะการังชายหาดอันสวยงามมีสัตว์มีพิษหลายชนิด เช่น งูทะเล แมงกะพรุน จึงต้องระมัดระวัง ไม่สัมผัสกับสัตว์เหล่านี้

Q
ฉันจะว่ายน้ำกับฉลามวาฬได้ที่ไหน?
A

มีโปรแกรมว่ายน้ำกับฉลามวาฬที่จัดในจังหวัดโอกินาว่า กรุณาติดต่อร้านดำน้ำเพื่อสอบถามรายละเอียด ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจุระอุมิ คุณไม่สามารถว่ายน้ำกับฉลามวาฬ แต่จะได้ชมฉลามวาฬว่ายน้ำในตู้แสดงปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Q
ที่โอกินาว่ามีแหล่งเล่นวินด์เซิร์ฟหรือไม่?
A

แหล่งเล่นวินด์เซิร์ฟหลักคือซือไซด์ พอยต์ (อ่าวโคะเมะสึ, เมืองอิโตะมัน), สึนะเบะ พอยต์ (อ่าวมิยะงิ, เมืองจะทัน), อิเคะอิ ไอแลนด์ พอยต์ (เมืองโยะนะชิโระ) และ มิซุคะมะ พอยต์ (อ่าวมิซุคะมะ, เมือง คะเดะนะ) ฯลฯ

การดำเนินชีวิต
Q
ที่โอกินาว่ามีอาหารอะไรบ้าง?
A

ที่โอกินาว่า คุณจะได้รับประทานอาหารที่ใช้วัตถุดิบเฉพาะของที่นี่ รวมถึงผักโอกินาว่า เช่น มะระโกย่าและหมู ที่รับประทานได้ทุกส่วนตั้งแต่หูไปจนถึงเท้า อาหารชื่อดังของที่นี่ ได้แก่ “จัมปุรู” เต้าหู้ผัดกับผัก และ เนื้อหมูตุ๋น “ระฟุเต”

Q
ฉันจะแลกเงินได้ที่ไหนในโอกินาว่า?
A

คุณสามารถแลกเงินสกุลต่างๆ ได้ที่ธนาคารใหญ่ๆทั่วไป โดยมีเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลัก (9:00-15:00, สำหรับธนาคารริวกิว จะให้บริการถึง 16:00) นอกจากนั้นยังมีเคาน์เตอร์แลกเงินที่สนามบินและถนนโคะคุซะอิในตัวเมืองนะหะ

Q
ฉันจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปใช้ที่โอกินาว่าได้หรือไม่?
A

ไฟฟ้าที่ใช้ในโอกินาว่าคือ 60Hz AC100V เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่ไม่สามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องใช้เครื่องแปลงไฟ ปลั๊กเสียบต้องเป็นแบบแบนในแนวตั้ง

Q
ฉันควรติดต่อกับใครในกรณีที่เกิดปัญหา?
A

หากเกิดอุบัติเหตุ, การโจรกรรม ฯลฯ ขอให้คุณติดต่อป้อมตำรวจหรือสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุด (โอกินาว่ามีสถานีตำรวจ 72 แห่ง ป้อมตำรวจ 84 แห่ง) หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 110 ถ้าคุณไม่สบาย ได้รับบาดเจ็บ ต้องการเรียกรถฉุกเฉิน ให้โทรศัพท์ไปที่หมายเลข
119

Q
ฉันจะโทรทางไกลต่างประเทศได้อย่างไร? (สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้หรือไม่?)
A

คุณสามารถโทรทางไกลต่างประเทศได้ที่โทรศัพท์สาธารณะที่มีป้าย “โทรในและต่างประเทศ” นอกจากนั้นยังใช้พรีเพดการ์ดในการโทรทางไกลต่างประเทศได้เช่นกัน โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง