VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

ความรู้พื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยว

การเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

หนังสือเดินทาง

ในระหว่างเดินทางกรุณาพกหนังสือเดินทางติดตัวเอาไว้อยู่เสมอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน

เมื่อทำหนังสือเดินทางหาย

วีซ่า

กรุณาตรวจสอบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวในญี่ปุ่น (โอกินาว่า) จากประเทศของตนเองหรือไม่ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า (English) (External Link)

เกี่ยวกับการได้รับการยกเว้นวีซ่า โดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (English) (External Link)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาในขณะเดินทาง ขอแนะนำให้ทำประกันภัยการเดินทางต่างประเทศก่อนออกเดินทาง เนื่องจากอาจมีกรณีที่ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากจากการบาดเจ็บ, เจ็บป่วย หรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เกี่ยวกับการชดเชยและเงื่อนไขการทำประกันภัย กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทประกันภัยในแต่ละแห่ง

 

ขั้นตอนทางศุลกากร

ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งของที่ถูกออกกฏควบคุมหรือสิ่งของที่ห้ามติดตัวเมื่อเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น การสำแดงรายการที่จำเป็นอย่างถูกต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนพึงกระทำ

เกี่ยวกับรายการสิ่งของที่ถูกจำกัดและถูกห้ามนำเข้าประเทศ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางศุลกากรญี่ปุ่น

ตัวอย่างกลุ่มสินค้าควบคุม : เงินสด, สินค้าแบรนด์เนมที่เป็นของปลอม, ยาเสพติด, พืชและสัตว์, ยารักษาโรค, เครื่องสำอาง ฯลฯ

เกี่ยวกับการยื่น “หนังสือแจ้งแสดงสิ่งของพกพา-สิ่งของจัดส่งแบบแยกต่างหาก” (English) (External Link)

เกี่ยวกับรายการสินค้าควบคุม (English) (External Link)

 

สถานการณ์ในท้องถิ่น

การแลกเปลี่ยน-การใช้เงินตรา

เงินตราที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินเยน (yen) หากนำเงินสดเข้ามาญี่ปุ่นมากกว่า 1,000,000 เยน เมื่อคำนวณออกมาเป็นเงินเยนญี่ปุ่นแล้ว จำเป็นที่จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ และอาจจะมีกรณีที่ตามร้านค้าเล็ก ๆ ไม่รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตด้วย ดังนั้น กรุณาเตรียมเงินสดที่จำเป็นต้องใช้โดยแลกตามจุดรับแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินหรือตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัด

ชนิดของเงิน

เหรียญ: 1 เยน, 5 เยน, 10 เยน, 50 เยน, 100 เยน, 500 เยน

ธนบัตร: 1000 เยน, 5000 เยน, 10000 เยน

ธนบัตรแบบ 2000 เยน ที่หายากก็ยังมีใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

โอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีอากาศร้อนและแดดแรง จึงขอให้เตรียมรับมือกับภาวะลมแดดและการโดนแสงแดดแรงๆ นอกจากนี้ ขอให้เตรียมตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้า เนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามฤดูกาล

ปฏิทินฤดูกาลของโอกินาว่า

 

แรงดันไฟฟ้าและเต้าเสียบ

ในกรณีที่นำปลั๊กเต้าเสียบมาด้วย ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาสามารถรองรับกับแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในญี่ปุ่นหรือไม่ เต้าเสียบที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบ A มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 100V และมีความถี่อยู่ที่ 60 Hz กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับข้อกำหนดของประเทศญี่ปุ่น หรือเตรียมเครื่องแปลงไฟตามความจำเป็น

 

อินเตอร์เน็ต

หากต้องการใช้อินเตอร์เน็ตในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว จะมีตัวเลือกหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

Be.Okinawa Free Wi-Fi

นี่เป็นบริการ Wi-Fi ฟรีที่แนะนำโดยจังหวัดโอกินาว่า

มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีทั่วเมืองและตามบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว

แผนที่พื้นที่ให้บริการ

คู่มือการใช้งาน (English)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถามกับทางสถานที่ในแต่ละแห่ง

Wi-Fi แบบพกพา

มีบริการเช่าเราเตอร์ Wi-Fi สำหรับพกติดตัว โดยสามารถไปรับและคืนได้ที่สนามบิน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามกับทางผู้ให้บริการในแต่ละราย

ซิมการ์ดให้เช่า

ท่านสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ในญี่ปุ่นได้โดยการใส่ซิมการ์ดลงไปในอุปกรณ์พกพา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบราคาและวิธีการซื้อ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางผู้ให้บริการในแต่ละราย

 

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

มาตรวจสอบสิ่งที่ควรต้องระวังหากเกิดภัยพิบัติในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวกันเถอะ

พายุไต้ฝุ่น

แผ่นดินไหวและสึนามิ

ข้อมูลภัยพิบัติ (English) (External Link)

ข้อมูลต่าง ๆ เมื่อพบเจอเรื่องเดือดร้อน

ทำหนังสือเดินทางหาย

เมื่อทำหนังสือเดินทางหาย กรุณาทำเรื่องยื่น “ใบแจ้งความของหาย” ที่สถานีตำรวจในญี่ปุ่น

หลังจากนั้น ให้ติดต่อไปยังสถานทูตของประเทศตนเองที่อยู่ในญี่ปุ่น และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด

รายชื่ออุปทูตต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น (English) (External Link)

 

ติดต่อฉุกเฉิน

110 เรียกตำรวจเพื่อรายงานอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม

119 เรียกรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงในกรณีบาดเจ็บ, ป่วย, หรือไฟไหม้

118 โทร 118 เพื่อรายงานอุบัติเหตุทางทะเล

 

 

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับโรคและการบาดเจ็บที่ไม่จำเป็นต้องถูกส่งไปโรงพยาบาลด่วน

Be.Okinawa ศูนย์รับแจ้งข่าวสารล่ามทางการแพทย์

ดำเนินการรับแจ้งอาการป่วยทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษาและแนะนำคลินิกที่สามารถให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศได้ เป็นบริการที่ทางจังหวัดโอกินาว่าให้การอุปถัมภ์

หมายเลขโทรศัพท์ : 03-6635-0233 (เบอร์ติดต่อภายในญี่ปุ่น)

ภาษาที่ให้การสนับสนุนรองรับ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาไทย

 

ให้คำปรึกษาปัญหาผู้บริโภค

สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หากพบปัญหาผู้บริโภคที่ร้านค้า ร้านอาหาร ระบบขนส่ง สถานที่พัก ฯลฯ โปรดติดต่อเรา

TEL 03-5449-0906 ※มีค่าธรรมเนียมการโทร

ภาษาที่สนับสนุน อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ไทย, เวียตนาม และญี่ปุ่น

วันธรรมดา 10:00-16:00 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ 29 ธันวาคม – 3 มกราคม)

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในโอกินาว่า (สำหรับนักท่องเที่ยว)

Be.Okinawa ศูนย์การติดต่อหลายภาษา 

 

DISCOVER OKINAWA HANDBOOK (PDF)

คู่มือท่องเที่ยวโอกินาว่า เพื่อความปลอดภัยและสบายใจ (PDF)

ข้อจำกัดในการถือสัมภาระขึ้นเครื่องบินโดยสาร (PDF)

Simple Communication Sheet for Disasters (PDF)

Typhoon Preparedness Manual (PDF)

ระวังสัตว์น้ำอันตราย