VISIT OKINAWA JAPAN Official Okinawa Travel Guide

เขตมิยาโกะ

เขตมิยาโกะตั้งอยู่ห่างจากเกาะใหญ่โอกินาวะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 300 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ทั้งหมด 8 เกาะ เกาะมิยาโกะซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุด อยู่ในส่วนตรงกลางใกล้กับเกาะอิราบุ และเกาะอิเคมะ สะพานยาวข้ามมหาสมุทรและแนวปะการังที่สวยงามเชื่อมระหว่างเกาะเข้าด้วยกัน ทิวทัศน์อันตระการตานี้สามารถเห็นได้จากในเขตมิยาโกะเท่านั้น ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกมากมายที่ธรรมชาติรังสรรขึ้นรวมทั้งแนวชายฝั่งและหาดที่สวยจนลืมหายใจยาวไปตามแนวเกาะ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปเยี่ยมชมอีกมากมายเช่นพื้นที่ประวัติศาสตร์ และสถาบันทางวัฒนธรรม ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวแทบไม่เหลือเวลาว่าง

เกาะมิยาโกะ เกาะโอกามิ เกาะอิเคมะ เกาะอิระบุ เกาะชิโมจิ เกาะคุริมะ เกาะทารามะ เกาะมินนะ

แผนที่แสดงบริเวณภาพรวมของจังหวัดโอกินาวา

เขตมิยาโกะ เขตยาเอยามะ เกาะคุเมะ เกาะใกล้ๆกับเกาะหลักโอกินาวะ เกาะโทนาคิ เกาะหลักโอกินาวะ

เขตมิยาโกะ